Tiến độ thi công dự án Căn hộ Lavita Garden ngày 01.8

Rate this post

Cập nhập tiến độ thi công dự án Căn hộ Lavita Garden ngày 01.8

Hiện tại, dự án căn hộ Lavita Garden đã hoàn thiện phần mống cọc và hầm 2 Block. Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện phần hầm của 2 block chung cư, khách hàng đã được thông báo chuẩn bị chuyển sang ký hợp đồng mua bán căn hộ Lavita Garden (23%).

1-tien-do-thi-cong-lavita-garden-1.8

Tiến độ thi công Căn hộ Lavita Garden ngày 01.8

Tiến độ thi công Lavita Garden ngày 01.8

Tiến độ thi công Căn hộ Lavita Garden ngày 01.8

Tiến độ thi công Lavita Garden ngày 01.8

Tiến độ thi công Lavita Garden ngày 01.8

Tiến độ thi công Lavita Garden ngày 01.8

Tiến độ thi công Lavita Garden ngày 01.8

Tiến độ thi công Lavita Garden ngày 01.8

Tiến độ thi công Lavita Garden ngày 01.8

Tiến độ thi công Lavita Garden ngày 01.8

Tiến độ thi công Lavita Garden ngày 01.8

THÔNG TIN CĂN HỘ LAVITA GARDEN
Hotline: 0919 39 75 38
Email: hungthinhproject@gmail.com
Website: hungthinhpro.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Canholavitagardenthuduc/