Gần 40 thủ tục hành chính đất đai sẽ được giảm thiểu

Rate this post

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã thông báo về Quyết định số 1839/QĐ-BTBMT ngày 27/8/2014 về việc cải cách những thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, sẽ giảm gần 40 thủ tục hành chính đất đai, giảm từ 5–30 ngày làm việc, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai (Bộ TN&MT) Lê Thanh Khuyến, căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định, thông tư quy định chi tiết thi hành Luật, thì với những nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, tổng số thủ tục hành chính về đất đai công bố là 41 thủ tục, giảm 30 thủ tục so với bộ thủ tục đã công bố trước đây. Đối với những nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, tổng số là 62 thủ tục, giảm 9 thủ tục so với bộ thủ tục đã công bố trước đây.

Cụ thể, đối với thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, có 10 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 2 thủ tục bổ sung mới là: Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thủ tục thu hồi đất trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất có nguy cơ sạt lở, sụt lún, ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người.

Đối với thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất thì những nơi đã lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp là 23 thủ tục, nơi chưa đăng ký văn phòng một cấp là 44 thủ tục.

cai cach thu tuc dat dai

Cùng với đó, các loại giấy tờ trong hồ sơ thực hiện cũng được cắt giảm và đơn giản hóa theo Nghị quyết 43/2014/NĐ-CP giao cho Bộ TN&MT quy định. Theo đó, số lượng hồ sơ giao đất, cho thuê đất do người xin giao đất, thuê đất phải nộp đã giảm 1 bộ; bãi bỏ một số giấy tờ trong thành phần hồ sơ giao đất, cho thuê đất như bãi bỏ “phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”,“ý kiến của Hội đồng tư vấn giao đất của xã” trong hồ sơ giao đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, người xin giao đất, thuê đất không phải lập bản trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với nơi đã có bản đồ địa chính mà cơ quan tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm cung cấp. Ba loại mẫu đơn: đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng, được gộp thành một loại chung.

Về hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận, sẽ sửa đổi quy định về mẫu đơn theo hướng gộp, giảm lượng mẫu đơn còn 4 loại. Người dân và doanh nghiệp được sử dụng các mẫu đơn trên trang thông tin điện tử để lập hồ sơ thực hiện đăng ký, giảm số lần đi lại cho người dân.

“Theo quy định mới, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính có thể được rút ngắn từ 5–30 ngày”, ông Lê Thanh Khuyến nói. Cụ thể, việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết (trừ thời gian thực hiện nghĩ vụ tài chính).

Ông Lê Thanh Khuyến cho biết thêm: “Tại nhiều nơi thí điểm mô hình Văn phòng đăng ký đất đai một cấp còn giảm thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận từ 1/3 đến 1/2 thời gian so với trước đây. Ví dụ như tại Hà Nam, thời gian cấp giấy chứng nhận lần đầu giảm từ 33 ngày xuống còn 12 ngày…”.

TH: Hà Như