Thông tin ngân hàng về Căn hộ Saigon Mia Trung Sơn

Rate this post

CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY CAN HO SAI GON MIA TRUNG SON- VIETBANK

1. Số tiền vay

  • Trường hợp khoản vay được bảo đảm bằng chính Can ho Sai Gon Mia Trung Son, số tiền vay tối đa không quá 70% giá trị căn nhà nhận chuyển nhượng
  • Trường hợp khoản vay được bảo đảm bằng tài sản khác, số tiền vay tối đa không quá 100% giá trị căn hộ Sai Gon Mia.
PHOI CANH SAI GON MIA

PHOI CANH CAN HO SAI GON MIA

2. Thời gian vay
Thời gian vay tối đa 20 năm.

3. Lãi suất vay và các loại phí
a) Lãi suất cho vay:
Lãi suất năm đầu tiên
+ Phương án 1:
– 03 tháng đầu tiên của thời gian vay: tối thiểu 5,5%/năm;
– 03 tháng tiếp theo (tháng thứ 04 đến tháng thứ 06 của thời gian vay): tối thiểu 8,5%/năm;
– 06 tháng tiếp theo (tháng thứ 07 đến tháng thứ 12 của thời gian vay): tối thiểu 11,0%/năm;
+ Phương án 2:
– 06 tháng đầu tiên của thời gian vay: tối thiểu 7,5%/năm;
– 06 tháng tiếp theo (thán thứ 07 đến tháng 12 của thời gian vay): tối thiểu 10,5%/năm;
+ Phương án 3: Cố định tối thiểu 9,0%/năm;

Lãi suất năm thứ 2
+ Lãi suất thay đổi hàng 03 tháng theo công thức: LS 13 + 3,0%/năm (thời điểm bắt đầu thay đổi là kể từ tháng thứ 13 của thời gian vay).
+ Trong đó: LS 13: là lãi suất tiết kiệm thường kỳ hạn 13 tháng lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân.

Lãi suất năm thứ 3 đến hết thời gian vay: Lãi suất thay đổi 03 tháng theo Mức lãi suất công bố của VietBank tại thời điểm thay đổi lãi suất và không cao hơn Lãi suất tính theo công thức LS 13 + 4,0%/năm ( thời điểm bắt đầu thay đổi là kể từ tháng thứ 25 của thời gian vay).

b) Lãi suất cho vay trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn trong năm đầu tiên (xác định theo từng khế ước nhận nợ): Khách hàng phải chịu lãi suất cố định 9%/năm tính trên dư nợ thực tế tại các kỳ trả lãi trong năm đầu tiên của khế ước nhận nợ.
c) Phí phạt trả nợ trước hạn: không phạt trả nợ trước hạn.
d) Ưu đãi khác:

  • Miễn phí giao dịch chuyển khoản/chuyển tiền trong nước tại quầy khi khách hàng sử dụng tiền giải ngân để chuyển khoản cho Bên bán/Bên thi công xây dựng.
  • Nếu khách hàng thực hiện công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo (có biên nhận) trong vòng 30 ngày làm việc tính từ ngày phê duyệt khoản vay thì khách hàng sẽ được Miễn phí công chứng và đăng ký GDBDĐ.

———————————————————————

THONG TIN CAN HO SAI GON MIA TRUNG SON

Để được tư vấn về các vấn đề ngân hàng về Can ho Sai Gon Mia Trung Son, xin quý khách hàng liên hệ nhân viên chăm sóc của Chủ đầu tư:

[button color=”blue” size=”big” link=”http://” ]Hotline – 0919 39 75 38[/button]