Tag Archives: Tic tức

san bay long thanh

Cuộc đua giành thị phần “đón gió” sân bay Long Thành

Mặc dù báo cáo khả thi dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành chỉ mới được Hội đồng thẩm định thông qua, chưa được đặt lên bàn Thủ tướng, nhưng đã hình thành một làn sóng ồ