Tag Archives: DỰ ÁN CHƯA XONG MỐNG ĐÃ BÁN CHÁY HÀNG?

Khai-truong-nha-mau-can-ho-moonlight-residences

DỰ ÁN CHƯA XONG MỐNG ĐÃ BÁN CHÁY HÀNG?

DỰ ÁN CHƯA XONG MỐNG ĐÃ BÁN CHÁY HÀNG? Hiện nay, nhiều dự án chưa xong mống nhưng đã mở bán rầm rộ, thậm chí kể cả những dự án chỉ công bố mở bán ngày đầu tiên đã cháy