Tiến độ thi công Dự án 8x RainBow Bình Tân

5 (100%) 2 votes

Tiến độ thi công dự án 8X RainBow Bình Tân

Ngày 04.11.2016

 

tien-do-thi-cong-8x-rainbow-1 tien-do-thi-cong-8x-rainbow-2 tien-do-thi-cong-8x-rainbow-3 tien-do-thi-cong-8x-rainbow-4 tien-do-thi-cong-8x-rainbow-5 tien-do-thi-cong-8x-rainbow-6 tien-do-thi-cong-8x-rainbow-7

 

SÀN HƯNG THỊNH LAND – 8X RAINBOW BÌNH TÂN
Hotline: 0901.995.299
Email: sanhungthinhlands@gmail.com
Sàn Hưng Thịnh: http://sanhungthinhland.com/
Website CĐT: http://hungthinhpro.com.vn/

——————————————————

Dự án nổi bật khác: